۱۳۹۷/۱۱/۲۸

بخشنامه ها

بخشنامه ها

ابلاغ اسامی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی موضوع بند 4 ماده 2

ابلاغ اسامی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی موضوع بند ۴ ماده ۲ شماره: ۱۴۵/۹۶/۲۳۰ تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ پیوست: بخشنامه ۱۴۵ ۹۶ بند ۴ ماده ۲ م مخاطبان / ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران،ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ اسامی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی موضوع بند ۴... بیشتر بخوانید

این وبسایت جهت ارتقاء فرهنگ مالیاتی و کمک به مودیان و کارمندان سازمان امور مالیاتی جهت تحقق عدالت مالیاتی ایجاد گردیده است.