۱۳۹۷/۱۱/۲۸

فرامین رهبری

فرامین رهبری

معافیت مربوط به هزینه های آستان قدس حضرت امام به شماره 522/1/م  مورخ 1378/02/05 

معافیت مربوط به هزینه های آستان قدس حضرت امام   شماره: ۵۰۲۲۱/۱/م تاریخ: ۰۵/۰۲/۱۳۷۸ پیوست:   جناب آقای دکتر نمازی وزیر محترم اموراقتصادی و دارائی   سلام علیکم آستان مقدس حضرت امام خمینی ره در آذرماه سال ۱۳۶۸ طی نامه ای از محضر مبارک مقام معظم رهبری مدظله ا... بیشتر بخوانید

این وبسایت جهت ارتقاء فرهنگ مالیاتی و کمک به مودیان و کارمندان سازمان امور مالیاتی جهت تحقق عدالت مالیاتی ایجاد گردیده است.