۱۳۹۸/۰۱/۰۶

آرای شورای عالی مالیاتی

آرای شورای عالی مالیاتی

سود تسهیلات اعطایی موسسات مالی خارجی مقیم خارج که هیچ گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند مشمول مالیات نمی باشد

رای شورای عالی مالیاتی سود تسهیلات اعطایی موسسات مالی خارجی مقیم خارج که هیچ گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند مشمول مالیات نمی باشد شماره: ۳۰/۴/۸۷۲۸ تاریخ: ۱۳۷۹/۱۰/۰۶ پیوست:                     رونوشت نامه شماره ۲۱-۱-۴۴۵۷ مورخ ۲۱/۶/۱۳۷۹ معاون محترم وزیر ورئیس کل... بیشتر بخوانید

این وبسایت جهت ارتقاء فرهنگ مالیاتی و کمک به مودیان و کارمندان سازمان امور مالیاتی جهت تحقق عدالت مالیاتی ایجاد گردیده است.