بخشنامه ها

بخشنامه ها

معافیت مالیات بر حقوق سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح

معافیت مالیات بر حقوق سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح شماره: ۶۱۰۳۹ تاریخ: ۱۳۸۸/۰۷/۲۷ پیوست: دارد بخشنامه مخاطبان / ذینفعان جناب آقای شکری معاون محترم عملیاتی،جناب آقای سعید زاده رئیس محترم شورای عالی مالیاتی،جناب آقای علیائی رئیس محترم امور مالیاتی شهر تهران،جناب آقای ا... بیشتر بخوانید

این وبسایت جهت ارتقاء فرهنگ مالیاتی و کمک به مودیان و کارمندان سازمان امور مالیاتی جهت تحقق عدالت مالیاتی ایجاد گردیده است.

طراحی وبسایت : گروه طراحی وب رایاشن