بخشنامه ها

بخشنامه ها

ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 2

ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۲ شماره: ۳۰/۴/۱۱۵۶/۳۹۸۸ تاریخ: ۱۳۷۵/۰۲/۱۱          پیوست:                              بخشنامه ۳۹۸۸ ۷۵ ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۲   مخاطبان / ذینفعان موضوع ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۲   ضوابط اجرائی قسمت اخیر تبصره […] بیشتر بخوانید

این وبسایت جهت ارتقاء فرهنگ مالیاتی و کمک به مودیان و کارمندان سازمان امور مالیاتی جهت تحقق عدالت مالیاتی ایجاد گردیده است.

طراحی وبسایت : گروه طراحی وب رایاشن