حل مشکلات مالیاتی، با بررسی و ارزیابی کارشناسانه و دقیق پرونده ها امکان پذیر است.

در حال حاظر در اکثر کسب و کارهای اروپایی و آمریکایی، رده شغلی با عنوان Tax Manager ( مدیر مالیاتی ) وجود دارد که بسیاری از تصمیمات اقتصادی با تأیید مدیر مالیاتی قابلیت اجرا پیدا می کند.

در کشور ما نیز کم کم مسئله مالیات جدی شده و نیاز به آموزش مالیات و مشاوره مالیاتی احساس می شود.
اگر در حال حاظر کسب و کاری فعال دارید، قطعاً با مسائل مالیاتی برخورد داشته اید و چنانچه در شرف تأسیس یک شرکت هستید، می بایست از الزامات حقوقی مربوط به شرکت ها اطلاع داشته و به تکالیف مالیاتی خود عمل نمایید.

حال چنانچه به مشکل مالیاتی برخورد نمودید، پرونده شما می بایست توسط یک کارشناس مالیاتی بررسی گردد تا مسیر رفع مشکل هموار گردد.

آقای مالیات کنار شماست تا دغدغه مالیاتی نداشته باشید ...

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۶۶۴۹۰۷۶۳ – ۰۲۱ تماس حاصل نموده و یا فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید: