شرح وظایف دفتر توسعه سامانه های مالیات بر ارزش افزوده

توسعه سیستم های اطلاعاتی پشتیبانی تصمیم گیری مدیران و ایجاد انباره بزرگ اطلاع رسانی با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات؛,مطالعه در زمینه ایجاد و توسعه دولت الکترونیک و مالیات الکترونیکی؛,همکاری در جهت اشاعه و ترویج فرهنگ استفاده از فن آوری و بهره گیری از رایانه در بخش مالیات برارزش افزوده کشور؛,ایجاد ارتباط مستمر با واحدهای اجرایی در سطح کشور به منظور شناخت امکانات و محدودیتهای آنها از نظر نرم افزاری و سخت افزاری در جهت همکاری بهینه آنها در آماده سازی اطلاعات شناسایی و عملکرد مودیان مالیاتی؛,برنامه ریزی در جهت دستیابی به سیستم های اطلاعاتی جامع و ایجاد سیستم های رایانه ای در راستای توسعه فن آوری اطلاعات با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات؛,آزمایش و تحویل گرفتن سیستمهای طراحی شده شامل، پشتیبانی و حمایت از اجرای برنامه های مالیات بر ارزش افزوده از قبیل، ثبت نام مودیان، ثبت اسناد و مدارک، گرد آوری داده ها از فرمهای اظهارنامه، تایید وجوه برگشتی (استرداد)، گردآوری داده ها از فرمهای پرداخت، حسابداری مالیاتی، شناسایی و کشف مودیان خاطی، پشتیبانی گروه حسابرسی، کنترل جرائم، کنترل واریزی از بانکها و خزانه داری، مدیریت اطلاعات و تهیه گزارش های لازم؛,نظارت بر نصب و راه اندازی سیستمهای طراحی شده و ارائه آموزشهای لازم به کاربران؛,بررسی پیشنهادها و انتخاب موسسات و شرکتهای داخلی و خارجی ارائه کننده خدمات سخت افزاری و نرم افزاری؛,ارائه خدمات مشاوره ای و کارشناسی به واحدهای فناوری اطلاعات ادارات کل امور مالیاتی استانها و واحدهای عملیاتی مالیات برارزش افزوده با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات؛,مطالعه و تحقیق در زمینه فناوری اطلاعات سازمان متبوع به منظور انتخاب مناسب ترین ابزارها در وصول مالیات بر ارزش افزوده با همکاری سایر واحدهای ذیربط؛,بررسی فنی و کارشناسی در راستای انعقاد قراردادهای نرم افزاری و خرید تجهیزات سخت افزاری مربوط به نظام مالیات بر ارزش افزوده یا اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب سیاستهای تعیین شده توسط مراجع مربوط و کنترل نحوه انجام قرارداد؛,نظارت بر تحویل سیستم های نرم افزاری آماده شده و ارائه خدمات پشتیبانی و کنترل سیستمهای مذکور در مرحله اجرا با هماهنگی مدیران واحدها؛,نظارت بر توزیع تجهیزات سخت افزاری بر اساس طرحهای موجود و نیاز واحدهای تابعه معاونت مالیات بر ارزش افزوده؛,تهیه سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری مالیاتی مناسب به منظور ایجاد کنترل های لازم و بهبود فعالیتها؛,مشارکت در تعیین استراتژی ها و برنامه ریزیهای کلان معاونت و تدوین خط مشی های مربوط به انجام ماموریت معاونت مالیات بر ارزش افزوده؛,بررسی و مطالعه به منظور استاندارد سازی روشهای برنامه ریزی و تهیه الگوهای مناسب و بومی با توجه به پیشرفتهای علمی و بین المللی با هماهنگی دفتر پژوهش و برنامه ریزی؛,تهیه و تنظیم برنامه راهبردی و عملیاتی در قالب برنامه های پنجساله توسعه و برنامه های یکساله و در راستای تحقق اهداف سازمانی تعیین شده با هماهنگی دفتر پژوهش و برنامه ریزی؛,کنترل برنامه های میان مدت و بلند مدت معاونت مالیات برارزش افزوده با توجه به استراتژی های تبیین شده؛,نظارت بر پیشرفت برنامه ها از طریق دریافت گزارشات ادواری از چگونگی اجرای عملیات و میزان تحقق اهداف آن به منظور شناسایی انحرافات احتمالی و ارائه راهکارهای لازم؛

دوره آموزش مالیات بر ارزش افزوده را نیز مشاهده کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *