شرح وظایف دفتر روابط عمومي و فرهنگ سازي مالياتي

[list icon=”momizat-icon-checkmark” ]انعکاس ديدگاهها و سياست ها، خط مشي ها، برنامه ها، فعاليتها، طرحها و عملکرد سازمان با استفاده از امکانات رسانه هاي گروهي و شبکه هاي اطلاع رساني؛,برقراري ارتباط با روابط عمومي کليه دستگاههاي اجرائي به منظور اطلاع رساني در مورد فعاليت هاي سازمان؛,سياست گذاري، هماهنگي و نظارت بر فعاليت روابط عمومي ادارات کل امور مالياتي استانها؛,هماهنگي و برگزاري مصاحبه ها و ميزگردهاي اختصاصي رئيس کل، معاونين و مديران کل سازمان با وسايل ارتباط جمعي؛,برگزاري مراسم و نمايشگاههاي مختلف به مناسبت هاي ملي، مذهبي و فرهنگي؛,ايجاد زمينه هاي مناسب به منظور برقراري حسن ارتباط متقابل بين مردم و مسئولين سازمان؛.,تهيه و تدوين اخبار، بيانيه ها و آگهي هاي سازمان بمنظور انتشار در رسانه هاي ارتباط جمعي؛,نظارت بر به روز نمودن تارنماي (وب سايت) سازمان و انعکاس اخبار و اطلاعات در آن؛,تنظيم و اجراي سياست هاي خبري، تبليغاتي و انتشاراتي سازمان از طريق رسانه هاي گروهي و شبکه هاي اطلاع رساني؛,برنامه ريزي و تبليغات به منظور ارتقاي فرهنگ مالياتي؛,تهيه انواع برنامه هاي تبليغاتي از قبيل فيلم، تيزر، انيميشن و برنامه هاي ميزگرد راديويي و تلويزيوني و غيره جهت آگاهي و اطلاع رساني به عموم در زمينه ماليات هاي موجود و نوين مانند ماليات بر ارزش افزوده؛,سنجش افکار درون و برون سازمان نسبت به سياست ها، فعاليت هاي انجام شده و انعکاس آن به مراجع ذيربط بمنظور برنامه ريزي و اتخاذ روشهاي مطلوب؛,تدوين و اجراي برنامه ترويج وظايف موديان در رابطه با سازمان و بالعکس با همکاري واحدهاي ذيربط؛[/list]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *