شرح وظايف دفتر مديريت عملکرد

[list icon=”momizat-icon-checkmark” ]بازرسي از عملکرد مديران، کارکنان و ميزان سنجش ميزان رضايت مردم از واحدهاي مختلف و نحوه برخورد مديران و کارکنان با ارباب رجوع؛,تهيه و تنظيم برنامه هاي بازرسي مستمر، دوره اي و يا موردي از واحدهاي صف و ستاد؛,برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم به منظور انجام تجسس و بازرسي هاي محسوس و نامحسوس؛,برقراري ارتباط با سازمان هاي نظارتي اعم از کشوري و انتظامي نظير سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات کشور، بازرسي ويژه رياست جمهوري، بازرسي و نظارت ساير دستگاههاي دولتي ….؛,دريافت شکايات حضوري و مکتوب مردم از واحدها و کارکنان سازمان؛,بررسي و تحقيق پيرامون صحت يا سقم موضوع شکايات و پيگيري تا اخذ نتيجه نهائي به منظور پاسخگوئي به شاکي؛,پيگيري و اخذ نظريات و پيشنهادات واحدهاي تخصصي در ارتباط با شکايات واصله به منظور رسيدگي و اعلام پاسخ به شاکيان؛,جمع بندي شکايات در مقاطع سه ماهه و تجزيه و تحليل علل بروز شکايات و ارائه گزارش براي بالاترين مقام سازمان و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور؛,همکاري در تهيه و تدوين شاخص هاي اختصاصي و معيارهاي ارزيابي عملکرد سازمان و انجام مطالعات و تحقيقات لازم در رابطه با برنامه هاي ارزيابي عملکرد و شاخص هاي مورد عمل؛,تکميل فرم هاي ارزيابي و ارسال به مراجع ذيربط؛,بازنگري و اصلاح مستمر شاخص هاي اختصاصي و معيارهاي ارزيابي عملکرد با همکاري واحدهاي سازمان؛,بررسي، مطالعه و اقدام در جهت اجراي بخشنامه ها و دستور العملهاي طرح ارزشيابي کارکنان سازمان و رسيدگي به شکايات واصله در زمينه ارزشيابي؛[/list]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *