شرح وظایف اداره كل منابع انساني و رفاه

[list icon=”momizat-icon-checkmark” ]انجام کليه امور مربوط به برنامه ريزي نيروي انساني (جذب و نگهداشت نيروي انساني) و همچنين خروج از خدمت آنان؛,بررسي و شناسايي مشخصات هر شغل و ارايه طرح هاي طبقه بندي مشاغل؛,برگزاري جلسات کميته اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل و نظارت بر حسن اجراي تصميمات آن؛,صدور احکام استخدامي اعم از استخدام، تطبيق، ترفيع، تبديل، انتقال، انتصاب، ارتقاء آماده به خدمت، اخراج، انفصال، استعفا، از کار افتادگي، بازخريدي، برقراري يا کسر فوق العاده هاي مختلف و اجراي آراء صادره از سوي مراجع ذيصلاح؛,رسيدگي به پرونده هاي بازنشستگان و موظفين در کليه امور مربوط به احکام کارگزيني؛,برنامه ريزي در تجميع، بروزرساني اطلاعات پرسنلي و تهيه و تنظيم آمار و اطلاعات نيروي انساني سازمان در کليه امور مربوط؛,مديريت، برنامه ريزي و نظارت بر عملکرد سيستم پرسنلي و اعمال قوانين جديد در آن و آموزش کاربران مربوطه؛,انجام امور مربوط به حضور و غياب کارکنان با هماهنگي دفتر مرکزي حراست و ارتباط با واحدهاي مختلف سازمان؛,نظارت، رسيدگي و انجام کليه امور رفاهي، ورزشي، تسهيلات بانکي، درماني از قبيل خدمات درماني، تکميلي، عمر و کمک هزينه کارکنان و خانواده هاي آنان؛,نگهداري مدارک و پرونده هاي کليه کارکنان ستاد سازمان در بايگاني؛[/list]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *