شرح وظایف دفتر رياست سازمان امور مالیاتی کشور

[list icon=”momizat-icon-checkmark” ]برنامه ريزي و هماهنگي برنامه ملاقات ها و برقراري ارتباط بين رئيس کل سازمان با مسئولين وزارتخانه متبوع و سايردستگاههاي دولتي؛,برنامه ريزي و هماهنگي برنامه ملاقات و برقراري ارتباط بين رييس کل سازمان و ساير معاونين و مديران مربوطه و همچنين برنامه ريزي و هماهنگي برنامه ملاقات مراجعين خارج از سازمان؛,ايجاد امکانات و شرايط لازم براي فعاليت شبکه اطلاع رساني هيأت دولت و ساير طرحهاي ابلاغي به منظور برقراري ارتباط سازمان با شبکه دولت الکترونيک؛,پيگيري اجراي دستورات شفاهي و کتبي رييس کل سازمان در ارتباط با پيامها، جلسات، تنظيم وقت و…؛,پيگيري نامه هاي ارجاعي رييس کل سازمان تا اخذ نتيجه نهايي؛,پيگيري گزارش هاي مورد نياز رييس کل سازمان جهت شرکت در جلسات حسب دستور؛,پيگيري اجراي مصوبات شوراي معاونان سازمان از واحد هاي مربوطه؛,پاسخگويي به پيگيري هاي دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رييس جمهور، معاونين رييس جمهور، وزراء، معاونين وزارت متبوع، استانداران و دستگاههاي نظارتي مانند ديوان محاسبات کشور و سازمان بازرسي کل کشور؛,ابلاغ مصوبات، بخشنامه ها و دستورالعملها به معاونتها و واحدهاي تابعه؛,ثبت و ضبط نامه هاي (فيزيکي و الکترونيکي) اداري و انجام کليه امور مربوط به دبيرخانه مرکزي سازمان شامل دريافت نامه ها، توزيع نامه هاي عادي و محرمانه سازمان و کنترل ضمائم و انجام امور بايگاني حوزه دبيرخانه مرکزي؛,تهيه پيش نويس نامه ها و خلاصه نمودن گزارشهاي تقديمي به رييس کل؛,تهيه صورتجلسات رييس کل سازمان و شوراي معاونين و پيگيري مصوبات شوراي معاونين، جلسات و تنظيم وقت؛,ويرايش و کنترل کليه نامه هاي تهيه شده توسط معاونين سازمان که با امضاء رييس کل صادر مي گردد.,نظارت و پيگيري و اجراي عمليات امحاء اسناد و اوراق زايد طي تشريفات قانوني و با حضور نمايندگان سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران و دفتر وزارتي وزارت متبوع و ساير مراجعي که در قانون پيش بيني شده؛,تهيه و ابلاغ دستورالعمل هاي مربوط به امحاء پرونده هاي قديمي و امحايي بر اساس دستورالعمل هاي سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران و تحويل اسناد با ارزش تاريخي به سازمان مذکور؛,انجام امور تشريفات رييس کل، معاونين و مديران سازمان در جلسات و ملاقاتها با مقامات شخصيت ها و ميهمانهاي داخلي و خارجي و هيأتهاي اعزامي به خارج از کشور؛,ملاقات با مراجعين و پيگيري مسائل و مشکلات آنها اعم از کارکنان يا مردم؛,پيگيري امور مشاوران رييس کل و تقسيم کار و تأمين خدمات مورد نياز؛[/list]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *