شرح وظایف شوراي عالي مالياتي

[list icon=”momizat-icon-checkmark” ]تهيه آئين نامه ها و بخشنامه هاي مربوط به اجراي قانون مالياتهاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده در مواردي که از طرف وزير امور اقتصادي و دارائي يا رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور ارجاع ميگردد و يا در مواردي که شورايعالي مالياتي تهيه آنرا ضروري ميداند پس از تهيه به رئيس کل سازمان امور مالياتي پيشنهاد نمايد؛,بررسي و مطالعه به منظور پيشنهاد و اعلام نظر در مورد شيوه اجراي قوانين و مقررات مالياتي و همچنين پيشنهاد اصلاح و تغيير قوانين و مقررات مالياتي و يا حذف بعضي از آنها به وزير امور اقتصادي و دارائي يا رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور؛,اظهار نظر در مورد موضوعات و مسائل مالياتي که وزيراموراقتصادي ودارايي يا رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور حسب اقتضا براي مشورت و اظهارنظر به شوراي عالي مالياتي ارجاع مي نمايد؛ .,رسيدگي به آراء قطعي هياتهاي حل اختلاف مالياتي که از لحاظ عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي ، مورد شکايت مودي يا اداره امورمالياتي واقع شده باشد؛[/list]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *