شرح وظایف معاونت ماليات بر ارزش افزوده

[list icon=”momizat-icon-checkmark” ]مشارکت در سياست گذاري و تعيين خط مشي هاي مالياتي در اجراي وظايف قانوني مرتبط با شناسايي، تشخيص، وصول ماليات و ارائه خدمت به موديان مالياتي و ساير امور مرتبط؛,مديريت امور واحد يابي، ثبت نام و جمع آوري اطلاعات عملکردي و ارائه گزارشات حاوي اطلاعات مديريت؛,ساماندهي و تدوين روشهاي اجرايي وتشخيص ماليات شامل دستور العمل ها، توافقات با مراجع و تشکل هاي صنفي؛,نظارت بر گردآوري و پردازش اطلاعات و بکارگيري شماره هاي اقتصادي و ملي و کد پستي براي شناسايي واحدها و منابع مالياتي و مشمولان قوانين و مقررات مالياتي به منظور دستيابي به اهداف پيش بيني شده در قانون و اجراي عدالت مالياتي؛,تدوين وارائه روشهاي ارزيابي و برآورد ماخذ مشمول ماليات و نحوه استفاده از خدمات حسابداران رسمي؛,نظارت بر طراحي و ارائه سيستم تنظيم حسابهاي درآمد با رعايت استانداردها و اصول حسابداري و تهيه و تدوين دستورالعملهاي مربوط به نظارت بر حسن اجراي عمليات حسابهاي مالياتي؛,نظارت بر تهيه و تنظيم گزارشات عملياتي حاصل از فرآيندهاي شناسايي، تشخيص، مطالبه، وصول و خدمات موديان؛,ساماندهي روشهاي اجرايي مربوط به ارائه خدمات موديان شامل اطلاع رساني و راهنمايي آنان در جهت تامين حقوق آنان با استفاده از انواع روشهاي رسانه اي و تسهيل در مراجعات اداري موديان؛,ايجاد هماهنگي بين واحدهاي تابعه با يکديگر و با ديگر واحدهاي سازمان؛,ارشاد و راهنمايي مديران واحدهاي تابعه به منظور حسن اجراي امور مربوطه؛[/list]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *