شرح وظایف معاونت ماليات هاي مستقيم

[list icon=”momizat-icon-checkmark” ]مشارکت در سياست گذاري و تعيين خط مشي هاي مالياتي و پيش بيني درآمدهاي مالياتهاي مستقيم در اجراي وظايف قانوني مرتبط با شناسايي، تشخيص، وصول ماليات وارائه خدمت به موديان مالياتي و ساير امور مرتبط؛,ساماندهي و نظارت بر اجراي امور واحد يابي، شناسائي، ثبت نام و جمع آوري اطلاعات عملکردي و ارائه گزارشات حاوي اطلاعات مديريت؛,ساماندهي و تدوين روشهاي اجرايي وتشخيص ماليات شامل دستور العمل ها، توافقات با مجامع و تشکل هاي صنفي؛,نظارت بر گردآوري و پردازش اطلاعات و بکارگيري شماره هاي اقتصادي، ملي و کد پستي براي شناسايي واحدها و منابع مالياتي و مشمولان قوانين و مقررات مالياتي به منظور دستيابي به اهداف پيش بيني شده در قانون و اجراي عدالت مالياتي؛,هماهنگ کردن واحد هاي استاني در رابطه با وظايف واحدهاي تابعه معاونت مالياتهاي مستقيم,تدوين و ارائه روشهاي ارزيابي و برآورد ماخذ مشمول ماليات و نحوه استفاده از خدمات حسابداران رسمي؛,نظارت بر طراحي و ارائه سيستم تنظيم حسابهاي درآمد با رعايت استانداردها و اصول حسابداري و تهيه و تدوين دستورالعملهاي مربوط به نظارت بر حسن اجراي عمليات حسابهاي مالياتي؛,نظارت بر تهيه وتنظيم گزارشات عملياتي حاصل از فرآيندهاي شناسايي، تشخيص، مطالبه، وصول، اجرائيات مالياتي و خدمات موديان؛,ساماندهي و تدوين روشهاي اجرايي مربوط به ارائه خدمات موديان شامل اطلاع رساني و راهنمايي آنان در جهت تامين حقوق آنان با استفاده از انواع روشهاي رسانه اي وتسهيل در مراجعات اداري موديان؛,اتخاذ تدابير لازم در خصوص چگونگي اجراي قوانين و مقررات مالياتهاي مستقيم در امور پولشوئي و اطلاعات مالياتي، تشخيص، حسابرسي و فني مالياتي خدمات موديان و وصول و اجرا و حسابداري مالياتي؛,نظارت بر عملکرد واحدهاي استاني و دفاتر ستادي تابعه؛,حضور در جلسات و کميسيون هاي مجلس شوراي اسلامي و دولت در رابطه با بررسي لوايح ارائه شده و طرحهاي مرتبط با مالياتهاي مستقيم؛,هدايت امر پاسخگوئي به ابهامات مجريان و موديان، تهيه مجموعه ابهامات قوانين و مقررات مورد عمل در بخش مالياتهاي مستقيم؛,مراقبت بر حسن اجراي مديريت شاخصها و ساير مولفه ها ي مورد نياز در بخش حسابرسي بر مبناي ريسک؛,تهيه پيش نويس لوايح، تصويب نامه ها، آئين نامه ها و مقررات پيشنهادي سازمان در مراجع ذيصلاح مربوط؛,تهيه و تنظيم بخشنامه ها و دستور العملهاي لازم در رابطه با چگونگي اجراي قانون مالياتهاي مستقيم؛,ارائه اظهارنظر هاي تخصصي در زمينه قوانين و مقررات مالياتهاي مستقيم؛[/list]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *