شرح وظایف معاونت پژوهش، برنامه ريزي و امور بين الملل

[list icon=”momizat-icon-checkmark” ]مطالعه و بررسي قوانين و مقررات و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي سياست ها و قوانين مالياتي؛,تهيه پيش نويس قوانين و مقررات مورد نياز سازمان جهت تصويب در مراجع ذيصلاح؛,تهيه آيين نامه ها و دستورالعمل هاي لازم براي اجراي قوانين و مقررات مالياتي؛,پاسخگويي به ابهامات مجريان و مؤديان مالياتي و تهيه مجموعه هاي اطلاع رساني در اين زمينه براي ارتقاء آگاهي ذينفعان سازمان؛,شرکت در جلسات و کميسيون هاي مجلس شوراي اسلامي در رابطه با بررسي لوايح و طرح هاي مرتبط با وظايف سازمان؛,شرکت در مجامع و سازمانهاي تخصصي منطقه اي و بين المللي مالياتي از قبيل Word Bank و IMF و ATAIC و IDB.OECD و UN حسب مورد و اقدام لازم در خصوص عضويت در آنها,شرکت در جلسات کميسيون هاي همکاري هاي اقتصادي و اعلام نظر درباره انعقاد موافقت نامه هاي مالياتي و پيگيري اجرايي شدن موارد مالياتي مندرج در يادداشت تفاهم اجلاس کميسيون هاي مشترک مذکور؛,تهيه و تنظيم متن پيش نويس قراردادها، موافقتنامه ها، پروتکل ها، صورتجلسات و تفاهم نامه هاي مربوط به همکاري مالياتي با مشارکت کشورهاي خارجي و اخذ مجوزهاي مربوط؛,نظارت بر انجام مطالعات و ارزيابي وضعيت بخشهاي مختلف اقتصادي کشور از لحاظ انعقاد موافقت نامه هاي منعقده دستگاه هاي اجرايي با ساير کشورها از ديدگاه موارد مالياتي و تهيه و ابلاغ بخشنامه هاي مورد نياز؛,نظارت بر برگزاري کنفرانس ها و سمينارهاي بين المللي؛,نظارت بر ارايه خدمات مالياتي به ساير کشورها در قالب پيمانها و همکاري هاي بين المللي؛,مطالعه و بررسي مستمر الگوها و مدل هاي بين المللي و بومي براي ارتقاء اثربخشي نحوه تنظيم موافقت نامه ها و قراردادهاي بين المللي؛,نظارت بر تهيه الگوهاي مناسب و استاندارد روشهاي برنامه ريزي متناسب با نياز و پيشرفت هاي علمي و بين المللي؛,مشارکت در برنامه ريزي هاي کلان سازمان؛,مطالعه و تدوين برنامه هاي بلند مدت، ميان مدت و کوتاه مدت به منظور اجراي سياست هاي مالياتي مصوب؛,مطالعه و بررسي فرآيندهاي اختصاصي و پيشنهاد روشهاي اصلاحي؛,نظارت بر پيشرفت طرح ها، پروژه ها و برنامه هاي عملياتي سازمان؛,نظارت بر شناخت نيازهاي آماري و تهيه طرحهاي آماري مورد نياز نظام برنامه ريزي سازمان؛,مطالعه و بررسي و تحليل عملکرد سازمان براساس شاخص هاي عملکردي مصوب و برآورد ظرفيت مالياتي واحدهاي استاني؛,نظارت بر تهيه گزارشهاي آماري مديريتي از اطلاعات فعاليت هاي اقتصادي مؤديان و ساير اطلاعات آماري مورد نياز از منابع رسمي؛,پيش بيني درآمدهاي مالياتي مربوط به هرسال با هماهنگي ساير معاونت هاي سازمان و ارايه آن براي درج در لايحه بودجه؛,نظارت بر مطالعه و امور مربوط به تدوين ضرايب مالياتي، ارزش معاملاتي و ساير ارزش گذاري ها و شاخص ها؛,نظارت بر تهيه و تنظيم دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مربوط به اجراي ضرايب مالياتي ارزش معاملاتي و ارزش اجاري؛,نظارت بر تشکيل و ابلاغ تصميمات کميسيون تعيين ضرايب مالياتي؛,نظارت بر تهيه پيشنهاد نصاب هاي مالياتي و جدول استهلاکات مالياتي؛,نظارت بر انجام مطالعات اقتصادي مرتبط با معاونت و ارائه گزارش هاي تحليلي و آماري مربوط به درآمدهاي مالياتي و استفاده از تحليل هاي انجام شده در جهت بهبود نظام مالياتي کشور؛,نظارت بر تعيين نيازهاي تحقيقاتي و معرفي عناوين پژوهشهاي مورد نياز سازمان؛,انجام مطالعات تطبيقي در حوزه هاي مرتبط با مأموريت هاي سازمان؛,نظارت بر استقرار نظام مديريت کيفيت در سازمان؛,نظارت بر طراحي و ايجاد بانکهاي اطلاعاتي فعاليتهاي مرتبط با حوزه مأموريت معاونت؛,نظارت بر نيازسنجي و تدوين برنامه آموزش کارکنان؛,نظارت بر استفاده از شيوه هاي نوين آموزشي براي اجراي آموزش کارکنان؛,نظارت بر تهيه متون آموزشي دوره هاي آموزشي و آموزش هاي خاص کارکنان با همکاري مراکز آموزشي داخل و خارج از کشور حسب مورد؛,نظارت بر اخذ مجوز دوره هاي آموزشي مورد نياز کارکنان از مراجع ذيربط؛,نظارت بر راهکارهاي حقوقي ارائه شده براي حل و فصل اختلافات از جهت اجراي قوانين و مقررات و تدابير اتخاذ شده؛,نظارت بر پيگيري اجراي آراي رفع اختلافات حقوقي دستگاههاي اجرايي مرتبط با سازمان؛,نظارت بر تنظيم شکواييه ها و لوايح دفاعيه براي اقامه و دفاع از دعاوي له يا عليه سازمان در محاکم عمومي؛,اظهارنظر نسبت به استعلامات دفتر هيأت دولت و کميسيون هاي مربوط، شوراها و کارگروهها و عناوين مشابه؛,اظهارنظر نسبت به پيش نويس لوايح و يا مصوبات مورد نظر سازمان براي طرح در مراجع مربوط,نظارت بر تدوين و تنقيح قوانين و مقررات مرتبط با سازمان مطابق ضوابط مربوط؛,نظارت بر پاسخ استعلامات حقوقي در موارد اعتبار بخشنامه ها، نظام نامه ها و … و يا موارد تعارض، ابهام در تفسير و يا اجراي قوانين و مقررات؛,پاسخگويي به گزارش هاي مراجع نظارتي؛,نظارت بر انجام امور مربوط به سامانه قوانين و مقررات کشور و همکاري در به روز رساني آن؛,نظارت بر امور حقوقي قراردادها، مناقصه ها و مزايده هاي سازماني؛,نظارت بر وصول مطالبات مربوط به تعهدات و قراردادهاي سازمان؛,نظارت بر نياز سنجي و تدوين آموزش هاي حقوقي تخصصي مورد نياز کارشناسان حقوقي؛,تعيين خط مشي و برنامه ساليانه حوزه حقوقي سازمان با هماهنگي مراجع حقوقي ذيربط؛,ايجاد هماهنگي بين واحدهاي تابعه با يکديگر و با ديگر واحدهاي سازمان؛,ارشاد و راهنمايي مديران واحدهاي تابعه به منظور حسن اجراي امور مربوطه؛[/list]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *