در صورت غیبت در هر کدام از کلاس ها چگونه مباحث را دریافت کنیم؟

در صورت غیبت در هر کدام از کلاس ها چگونه مباحث را دریافت کنیم؟

در پایان هر کلاس فایل صوتی در گروه کلاس به اشتراک گذاشته می شود و شما می توانید با استفاده از فایل صوتی جلسه ای را که غایب بودید مطالعه نمایید و علاوه بر این در دوره های بعدی در جلسه مبحثی که حضور نداشتید مجددا حاضر گردید.

 

نظرات

 

این وبسایت جهت ارتقاء فرهنگ مالیاتی و کمک به مودیان و کارمندان سازمان امور مالیاتی جهت تحقق عدالت مالیاتی ایجاد گردیده است.