[quote color=”#000000″ arrow=”yes”] [animate animation=”fadeInUp” duration=”2″]
مواد-حذف-شده-مالیات-مستغلات-مسکونی-خالی

مالیات مستغلات مسکونی خالی

مواد ۱۰ الی ۱۱ حذف شده است.

* این قوانین در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ از قانون مالیات مستقیم حذف گردید.

مالیات مستغلات مسکونی خالی

برای مطالعه این مواد پیش از اصلاح قانون مالیات های مستقیم کافی است در صفحه نخست قسمت (با آقای مالیات به روز شوید) یا ایمیل آدرس Info@MrTax.ir برای ما ایمیل بزنید و مصوبات قدیمی را درخواست نمایید.

[/animate][/quote]