فصل دوم: مالیات مستغلات مسکونی خالی

مواد-حذف-شده-مالیات-مستغلات-مسکونی-خالی

مالیات مستغلات مسکونی خالی

مواد ۱۰ الی ۱۱ حذف شده است.

* این قوانین در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ از قانون مالیات مستقیم حذف گردید.

مالیات مستغلات مسکونی خالی

برای مطالعه این مواد پیش از اصلاح قانون مالیات های مستقیم کافی است در صفحه نخست قسمت (با آقای مالیات به روز شوید) یا ایمیل آدرس Info@MrTax.ir برای ما ایمیل بزنید و مصوبات قدیمی را درخواست نمایید.

این وبسایت جهت ارتقاء فرهنگ مالیاتی و کمک به مودیان و کارمندان سازمان امور مالیاتی جهت تحقق عدالت مالیاتی ایجاد گردیده است.