ماده ۱۷

[quote color=”#000000″ arrow=”yes”] [animate animation=”fadeInUp” duration=”2″]

اموال و دارایی‌هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می‌یابد، به شرح زیر مشمول مالیات است:

۱. نسبت به سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به‌استثنای موارد مندرج در بند (۲) این ماده و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم‌الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد (۳%).
۲. نسبت به سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم (۱.۵) برابر نرخهای مذکور در تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.
۳. نسبت به حق‌الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است، به نرخ ده‌ درصد (۱۰%) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث.
۴. نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد (۲%) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.
۵. نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک‌ونیم (۱.۵) برابر نرخهای مذکور در ماده (۵۹) این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.
۶. نسبت به اموال و دارایی‌های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی‌ها پرداخت شده است به نرخ ده‌ درصد (۱۰% ) ارزش ماترک که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث
تبصره ۱:
محاسبه و اخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۰۱/۰۱) اعم از اینکه پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل شده یا نشده باشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.
تبصره ۲:
نرخهای مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخهای مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.
تبصره ۳:
درصورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی‌های متوفی که در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.
تبصره ۴:
در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (۲)، (۴) و (۵) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.
تبصره ۵:
حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها و سایر نهادهای مالی و اعتباری، نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.(۱)

(۱) به موجب بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، این متن جایگزین ماده (۱۷) قانون شد. ‌
ماده ۱۷ هر گاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی، اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است:
۱. در صورتی­ که متوفی یا وراث یا هر دو ایرانی مقیم ایران باشند نسبت به سهم‌الارث هر یک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع‌ ماده ( ۱۹) این قانون واقع در ایران یا در خارج از ایران پس از کسر مالیات بر ارثی که بابت آن قسمت از اموال واقع در خارج از ایران به دولت محلی که مال ‌در آن واقع گردیده پرداخت شده است به نرخ مذکور در ماده (۲۰) این قانون.
۲. در صورتی که متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم‌الارث هر یک از وراث از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران ‌موجود است به نرخ مذکور در ماده (۲۰) این قانون و نسبت به آن قسمت که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به‌ دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بیست و پنج درصد ۲۵%)
۳. در مورد اتباع خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است کلا مشمول مالیات به نرخ ‌مذکور در ماده (۲۰) این قانون برای وراث طبقه دوم.”

بخشنامه های مرتبط

 

۱)  بخشنامه شماره ۱۱۷۹ مورخ(۱۳۸۴/۰۲/۰۳) واحد صلاحیت دار پرونده های ارث پس از انحلال اداره کل مالیات بر ارث

۲)  بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۵۷ مورخ(۱۳۹۵/۰۹/۰۶) مجوز فعالیت مدرسه اعتباری کاسپین

 

 دستورالعمل های مرتبط

۲) ۲۰۰/۲۳۴۷۴/ص مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ نحوه رسیدگی به مالیات بر ارث

[/animate][/quote]

ماده ۱۸

[quote color=”#000000″ arrow=”yes”] [animate animation=”fadeInUp” duration=”2″]

وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می‌شوند:

۱. وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر ، مادر ، زن ، شوهر ، اولاد و اولاد اولاد
۲. وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد ، برادر ، خواهر و اولاد آنها
۳. وراث طبقه سوم که عبارتنداز: عمو ، عمه ، دایی ، خاله و اولاد آنها
[/animate][/quote]

ماده ۱۹

[quote color=”#000000″ arrow=”yes”] [animate animation=”fadeInUp” duration=”2″]

ماده ۱۹ حذف شده است.

* این قوانین در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ از قانون مالیات مستقیم حذف گردید.

[/animate][/quote]

ماده ۲۰

[quote color=”#000000″ arrow=”yes”] [animate animation=”fadeInUp” duration=”2″]

ماده ۲۰ حذف شده است.

* این قوانین در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ از قانون مالیات مستقیم حذف گردید.

[/animate][/quote]

ماده ۲۱

[quote color=”#000000″ arrow=”yes”] [animate animation=”fadeInUp” duration=”2″]

اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده (۲) این قانون قرار گیرد، با تأیید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیفهای مربوط در ماده (۱۷) این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود.

[/animate][/quote]

ماده ۲۲

[quote color=”#000000″ arrow=”yes”] [animate animation=”fadeInUp” duration=”2″]

ماده ۲۲ حذف شده است.

* این قوانین در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ از قانون مالیات مستقیم حذف گردید.

 

[/animate][/quote]

ماده ۲۳

[quote color=”#000000″ arrow=”yes”] [animate animation=”fadeInUp” duration=”2″]

ماده ۲۳ حذف شده است.

* این قوانین در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ از قانون مالیات مستقیم حذف گردید.

 

[/animate][/quote]

ماده ۲۴

[quote color=”#000000″ arrow=”yes”] [animate animation=”fadeInUp” duration=”2″]

اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:

۱. وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه‌گزار و یا کارفرما از قبیل انواع بیمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یک جا و یا بطور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‌گردد .
۲. اموال منقول متعلق به مشمولین بند (۴) ماده (۳۹) قرارداد وین مورخ فروردین ماه ۱۳۴۰ و ماده (۵۱) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه ۱۳۴۲ و بند (۴) ماده (۳۸) قرارداد وین مورخ اسفند ماه ۱۳۵۳ با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل .
۳. اموالی که برای سازمان‌ها و موسسه‌های مذکور در ماده (۲) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تایید سازمان‌ها و موسسه‌های مذکور .
۳. اثاث‌البیت محل سکونت متوفی.
[/animate][/quote]