قوانین مرتبط با ” مبارزه با پولشویی “

۱۳۹۰/۰۳/۱۶     قانون مبارزه با پولشویی

۱۳۹۰/۰۳/۱۸     قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی

۱۳۹۵/۰۲/۱۴     قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

 

قوانین مبارزه با پولشویی

 

اطلاعات مطلب:
تاریخ درج:
عنوان مطلب:
قوانین مرتبط با
امتیاز مطلب:
۵1star1star1star1star1star

این وبسایت جهت ارتقاء فرهنگ مالیاتی و کمک به مودیان و کارمندان سازمان امور مالیاتی جهت تحقق عدالت مالیاتی ایجاد گردیده است.

طراحی وبسایت : گروه طراحی وب رایاشن