۱۳۹۷/۰۲/۰۲

ماده ۲

ماده ۲

اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند:

۱. وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی
۲. دستگاه‌هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تامین می‌شود
۳. شهرداری‌ها
۴. بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری

 
تبصره ۱: شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسه‌های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت‌های مزبور از معافیت‌های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.
تبصره ۲: درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مالیات خواهد بود . مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

 


بخشنامه ها

 

 • [۱۳۶۸/۰۱/۲۹][۳۰/۵/۱۹۳/۳۵۶۴] *علی الحساب مالیات سهام و سهم الشرکه
 • [۱۳۶۸/۰۶/۰۷][۳۰/۵/۲۰۰۶/۲۷۹۲۶] *موقوفات عام
 • [۱۳۶۸/۰۸/۰۶][۳۰/۵/۲۶۹۷/۳۷۸۵۴] *مراجع ناظر موسسات
 • [۱۳۶۸/۰۸/۲۲][۳۰/۵/۲۷۱۵/۴۱۳۹۲] *عدم ضرورت اخذ گواهی در مورد اشخاص موضوع بند ۱ و ۲ ماده ۲ (نهادهای انقلاب اسلامی)
 • [۱۳۶۹/۰۶/۱۳][۳۰/۵/۲۴۲۳/۱۶۸۵۱] *موقوفات عام
 • [۱۳۷۱/۰۴/۲۷][۳۰/۵/۱۱۶۳/۱۳۶۶۱] *لزوم اخذ گواهی اشخاص مذکور در بند ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم
 • [۱۳۷۱/۰۷/۲۰][۳۰/۵/۲۴۲۶/۲۴۸۳۰] *عدم کسر مالیات اجاره از مشمولین بند ۳ ماده ۲ موقوفات
 • [۱۳۷۳/۰۶/۰۷][۳۰/۵/۲۱۴۵/۱۹۲۵۹] *عدم مشمول مالیات قرارگاه بازسازی خاتم الانبیا
 • [۱۳۷۳/۱۱/۰۸][۳۰/۴/۱۰۴۶۴/۵۹۶۳۰] *مالیات متولی و ناظرین موقوفات
 • [۱۳۷۴/۱۰/۱۲][۳۰/۴/۱۱۲۰۱/۵۳۶۰۶] *مالیاتاملاک مصادره کمیته امداد امام خمینی
 • [۱۳۷۵/۰۲/۱۱][۳۰/۴/۱۱۵۶/۳۹۸۸] *ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۲
 • [۱۳۷۶/۰۱/۱۸][۳۰/۴/۱۱۲/۱۲۳۸] *نحوه پرداخت سهم بنیاد مستضعفان از طرف شرکتهای تابعه
 • [۱۳۷۶/۰۲/۱۹][۳۰/۴/۱۵۹۳/۶۲۱۴] *شخصیت حقوقی تابع قوانین بنیاد مستضعفان می باشد
 • [۱۳۷۶/۰۴/۱۹][۳۰/۴/۱۲۳۷۹/۸۶۱۲] *موسسات وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا نیز مشمول مالیات نمی باشند
 • [۱۳۷۷/۰۳/۲۰][۳۰/۴/۱۳۷۷/۱۲۲۰۶] *تشخیص اشخاص مشمول بند ۱ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم توسط مامورین تشخیص مشخص گردد
 • [۱۳۷۷/۰۵/۱۴][۴۳/۶۶۴۹] *اعلام اسامی انجمنها و هیاتهای مذهبی و اقلیتهای دینی
 • [۱۳۷۷/۰۹/۰۱][۳۰/۴/۷۱۷۱] *فهرست انجمنهای مربوط به اقلیتهای دینی در ایران
 • [۱۳۸۰/۱۱/۱۰][۳۰/۴/۸۹۸۰/۶۷۳۳۴] دستورالعمل در خصوص رسیدگی به مالیات عملکرد ۱۳۸۰ شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان با توجه به لغو معافیت و سعی بر قبولی دفاتر
 • [۱۳۸۱/۰۴/۰۲][۳۰/۵/۹۴۱] *در خصوص شمول مالیات درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی
 • [۱۳۸۱/۱۰/۱۴][۵۸۱۱۸] *در خصوص لغو معافیت مالیاتی نهادهای انقلاب اسلامی
 • [۱۳۸۲/۰۴/۰۸][۱۷۳۳۸] واریز مالیات بنیادها تا پایان ۸۰به حساب های خاص
 • [۱۳۸۲/۰۷/۱۹][۳۸۶۶۲] واریز مالیات عملکرد ۸۱بنیادها و نهادها به حساب خاص
 • [۱۳۸۲/۱۱/۱۵][۲۰۱/۶۲۴۷/۱۱۳۰۴] فعالیت های اقتصادی موسسات موضوع ماده ۲
 • [۱۳۸۲/۱۲/۲۹][۶۷۶۷۴] در مورد لغو معافیت دستگاه ها وبنیادها ونهادهای انقلاب اسلامی
 • [۱۳۸۳/۰۱/۱۶][۲۵۰/۱۷۱] در خصوص مالیات واریزی بنیادها ونهادها
 • [۱۳۸۳/۰۵/۲۵][۲۵۰/۲۹۰۱] رعایت مقررات تسلیم اظهارنامه و واریز مالیات نهادها به خزانه
 • [۱۳۸۸/۰۶/۰۲][۲۱۰/۵۵۰۹۰] ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۲۳۸ مورخ ۳/۳/۸۸
 • [۱۳۸۸/۰۷/۲۱][۲۱۰/۶۰۶۲۲] ارسال تصویب نامه هیأت محترم وزیران
 • [۱۳۸۸/۰۷/۲۷][۶۱۰۳۹] معافیت مالیات بر حقوق سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح
 • [۱۳۸۹/۰۹/۲۳][۲۰۰/۲۷۲۴۶] تـسـری مـفاد بنـد ۵ بخـشنـامـه شماره ۱۱۴۸۵ مورخ ۵/۷/۸۳ به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
 • [۱۳۸۹/۱۱/۱۶][۲۰۰/۳۲۴۱۰] اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح
 • [۱۳۹۳/۰۲/۰۹][۲۰۰/۹۳/۹] ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷-۲۰۱ مورخ ۱۵/۱۱/۸۲ به موجب دادنامه شماره ۱۰۶۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • [۱۳۹۳/۰۶/۰۸][۲۰۰/۹۳/۶۳] عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون مالیات های مستقیم از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مزبور.
 • [۱۳۹۵/۰۹/۲۵][۲۰۰/۹۵/۶۱] ابلاغ رأی موضوع دادنامه شماره ۱۱۹ مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۵ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۷۱۵۸/۲۳۰/د مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ درخصوص جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
 • [۱۳۹۶/۰۲/۱۳][۲۰۰/۹۶/۲۰] قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح(اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به همراه اساسنامه جدید سازمان اتکا

این وبسایت جهت ارتقاء فرهنگ مالیاتی و کمک به مودیان و کارمندان سازمان امور مالیاتی جهت تحقق عدالت مالیاتی ایجاد گردیده است.

طراحی وبسایت : گروه طراحی وب رایاشن