ماده ۲

[quote color=”#000000″ arrow=”yes”] [animate animation=”fadeInUp” duration=”2″]

اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند:

۱. وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی
۲. دستگاه‌هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تامین می‌شود
۳. شهرداری‌ها
۴. بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری

تبصره ۱: شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسه‌های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت‌های مزبور از معافیت‌های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.
تبصره ۲: درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مالیات خواهد بود . مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
آخرین به روز رسانی:۱۳۹۷/۰۳/۰۶

بخشنامه ها

۱) علی الحساب مالیات سهام و سهم الشرکه به  شماره ۳۰/۵/۱۹۳/۳۵۶۴ مورخ ۱۳۶۸/۰۱/۲۹

۲) موقوفات عام به شماره ۳۰/۵/۲۰۰۶/۲۷۹۲۶ مورخ ۱۳۶۸/۰۶/۰۷

۳)مراجع ناظر موسسات به شماره ۳۰/۵/۲۶۹۷/۳۷۸۵۴ مورخ ۱۳۶۸/۰۸/۰۶

۴) عدم ضرورت اخذ گواهی در مورد اشخاص موضوع بند ۱ و ۲ ماده۲ (نهادهای انقلاب اسلامی) به شماره ۳۰/۵/۲۷۱۵/۴۱۳۹۲ مورخ ۱۳۶۹/۰۶/۱۳

۵) موقوفات عام به شماره ۳۰/۵/۲۴۲۳/۱۶۸۵۱ مورخ ۱۳۶۹/۰۶/۱۳

۶) لزوم اخذ گواهی اشخاص مذکور در بند ۲ ماده۲ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۳۰/۵/۱۱۶۳/۱۳۶۶۱ مورخ ۱۳۷۱/۰۴/۲۷

۷) عدم کسر مالیات اجاره از مشمولین بند ۳ ماده۲ موقوفات به شماره ۳۰/۵/۲۴۲۶/۲۴۸۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۰۷/۲۰

۸) موقوفات در عراق به شماره ۳۰/۵/۳۰۷۳/۳۷۱۱۲ مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۲۵

۹) عدم مشمول مالیات قرارگاه بازسازی خاتم الانبیا به شماره ۳۰/۵/۲۱۴۵/۱۹۲۵۹مورخ ۱۳۷۳/۰۶/۰۷

۱۰) مالیات متولی و ناظرین موقوفات به شماره ۳۰/۴/۱۰۴۶۴/۵۹۶۳۰ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۰۸

۱۱) مالیات املاک مصادره کمیته امداد امام خمینی

۱۲) ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۲

۱۳) نحوه پرداخت سهم بنیاد مستضعفان از طرف شرکتهای تابعه

۱۴) شخصیت حقوقی تابع قوانین بنیاد مستضعفان می باشد

۱۵) موسسات وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا نیز مشمول مالیات نمی باشند

۱۶) تشخیص اشخاص مشمول بند ۱ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم توسط مامورین تشخیص مشخص گردد

۱۷) اعلام اسامی انجمنها و هیاتهای مذهبی و اقلیتهای دینی

۱۸) فهرست انجمنهای مربوط به اقلیتهای دینی در ایران

۱۹) دستورالعمل در خصوص رسیدگی به مالیات عملکرد ۱۳۸۰ شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان با توجه به لغو معافیت و سعی بر قبولی دفاتر

۲۰) در خصوص شمول مالیات درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی

۲۱) در خصوص لغو معافیت مالیاتی نهادهای انقلاب اسلامی

۲۲) واریز مالیات بنیادها تا پایان ۸۰ به حساب های خاص

۲۳) واریز مالیات عملکرد ۸۱ بنیادها و نهادها به حساب خاص

۲۴) فعالیت های اقتصادی موسسات موضوع ماده ۲

۲۵) در مورد لغو معافیت دستگاه ها و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی

۲۶) در خصوص مالیات واریزی بنیادها و نهادها

۲۷) رعایت مقررات تسلیم اظهارنامه و واریز مالیات نهادها به خزانه

۲۸) ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۲۳۸ مورخ ۸۸/۳/۳

۲۹) ارسال تصویب نامه هیأت محترم وزیران

۳۰) معافیت مالیات بر حقوق سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح

۳۱) تـسـری مـفاد بنـد ۵ بخـشنـامـه شماره ۱۱۴۸۵ مورخ ۸۳/۷/۵ به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

۳۲) اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح

۳۳) ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷-۲۰۱ مورخ ۸۲/۱۱/۱۵ به موجب دادنامه شماره ۱۰۶۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۳۴) عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون مالیات های مستقیم از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مزبور

۳۵) ابلاغ رأی موضوع دادنامه شماره ۱۱۹ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۸ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۷۱۵۸/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ درخصوص جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

۳۶) قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به همراه اساسنامه جدید سازمان اتکا

۳۷) ابلاغ اسامی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی موضوع بند ۴ ماده ۲

تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها

۱) اسامی نهادهای انقلاب اسلامی
۲) الزام دارایی بر نظارت بر درآمد و هزینه های سازمان نظام مهندسی
۳)بنیاد امید صالحان نیز از موسسات بند ۴ ماده ۲ می باشد

آیین نامه ها

۱) آیین نامه بند ۳ ماده ۲۴ شماره(۲۲۴/ت ۴۱۷ هـ) مورخ(۱۳۷۳/۰۱/۱۴)
۲) آیین نامه بند های ۴،۳،۲ و ۵ ماده ۲ شماره (۴۴۰۹۶/ت ۳۰۵هـ) مورخ (۱۳۶۸/۰۴/۲۶)

فرامین رهبری

۱) معافیت مربوط به هزینه های آستان قدس حضرت امام به شماره ۵۲۲/۱/م  مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۵ 

دستورالعمل ها

۱) دستورالعمل در خصوص رسیدگی به مالیات عملکرد ۱۳۸۰ شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان با توجه به لغو معافیت و سعی بر قبولی دفاتر

دیوان عدالت اداری

۱) ابطال دستورالعمل شماره ۳۰۳۲/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور.
۲) ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱ – ۱۳۸۲/۱۱/۱۵ سازمان امور مالیاتی

رای شورا

(۱) پرداختی به موسسات عام المنفعه 

(۲) معافیت آستان قدس رضوی

(۳) معافیت سازمان تامین اجتماعی

(۴) دانشگاه آزاد

(۵) صندوقهای قرض الحسنه

(۶) موقوفات عام

(۷) موقوفات

(۸) فعالیتهای هنری

(۹) سازمان تامین اجتماعی

[/animate][/quote]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *