بایگانی نویسنده: فرشید رستگار

چگونه به یک وکیل مالیاتی تبدیل شویم؟

ترجمه توسط تیم آقای مالیات دوستی می گفت: «زمانی که کارتان به زمین قانون گره می خورد وکلا مهره های بازی هستند.» حال در این مقاله قصد داریم تا مختصر نگاهی به یکی از شاخه های وکالت بیندازیم، شاید این

مالیات بر خانه های خالی و چالش های پیش روی اجرای این قانون

مالیات بر خانه خالی یکی از مهم ترین ابزار های قانونی است که در کنترل و تخصیص بهینه منابع موجود مسکن در شرایطی که فاصله زیادی میان عرضه و تقاضا وجود دارد، می تواند کمک رسان شرایط فعلی بازار مسکن