بایگانی نویسنده: فرشید رستگار

اظهارنامه مالیاتی فرمی است به منظور اظهار درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال می شود

اظهارنامه مالیاتی چیست؟

اظهارنامه مالیاتی فرمی است به منظور اظهار درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها، بدهی‌ها، سرمایه، معافیت‌ها، درآمد مشمول

18 دیدگاه

مالیات بر خانه های خالی و نحوه تشخیص خانه های خالی

مالیات بر خانه های خالی و چالش های پیش روی اجرای این قانون

مالیات بر خانه خالی یکی از مهم ترین ابزار های قانونی است که در کنترل

2 دیدگاه

منابع درآمد مالیاتی

منابع درآمد مالیاتی: آمریکا در برابر OECD

یک گزارش جدید در مورد منابع درآمدهای مالیاتی، میزان اتکا آمریکا و دیگر کشورهای عضو

آموزش کار با سامانه هوشمند پایش اظهارنامه مالیاتی

آموزش کار با سامانه هوشمند پایش اظهارنامه مالیاتی

آقای مالیات سامانه هوشمند پایش اظهارنامه مالیاتی را برای تجزیه ‌و ‌تحلیل ‌مهم ترین ‌سند