۱۳۹۸/۰۱/۲۹

مقالات-مالیاتی

بانک مقالات مالیاتی آقای مالیات

در این صفحه شما می توانید جدیدترین مقالات مالیاتی که نشانگر دیدگاه های مالیاتی، دستاورد های مالیاتی، نظرات اندیشمندان مالیاتی و اساتید این حوزه است را مطالعه نمایید.شایان ذکر است در صورت تمایل مقالات خود را برای ما ارسال نمایید. تا با نام شما در سایت آقای مالیات  قرارداده شود البته که باید مقالات از منابع موثق و اساتید برجسته در این حوزه تحریر شده باشد.

این وبسایت جهت ارتقاء فرهنگ مالیاتی و کمک به مودیان و کارمندان سازمان امور مالیاتی جهت تحقق عدالت مالیاتی ایجاد گردیده است.