لایحه مالیاتی

نمونه لوایح دفاعیه مالیاتی

نمونه لایحه رفع تعرض مالیاتی ( تشابه اسمی ) نمونه لایحه مالیات بر ارزش افزوده هیأت حل اختلاف بدوی  ( مشاور املاک ) نمونه لایحه مالیات بر ارزش افزوده هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر  ( رستوران ) [review]

نکات کاربردی برای تحریر لوایح دفاعیه

برای اینکه لایحه دفاعیه شما اثربخشی لازم را داشته و مثمر ثمر باشد، رعایت نکات زیر را توصیه می کنیم : ( اگر بدون مشاوره با وکیل و یا مشاور متخصص امور مالیاتی تصمیم به نگارش لایحه دفاعیه دارید :

لایحه دفاعیه چیست ؟

لایحه به نوشتاری گفته می‌شود که از سوی صاحب دعوا ( چه دعاوی حقوقی چه دعاوی کیفری ) به مقام قضایی تقدیم می شود. مودیان مالیاتی نیز در دعاوی مالیاتی برای حضور در هیأت های حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجع اداری  نیاز

2 Comments

نمونه لایحه رفع تعرض مالیاتی ( تشابه اسمی )

بسمه تعالی   هیأت محترم حل اختلاف مالیاتی ………….. با سلام؛ احتراماً، عطف به برگ دعوتنامه شماره …………………………. مورخه …/…/۱۳۹۵ در خصوص دعوای مالیاتی مطروحه شرکت ” …………… ”  نسبت به مالیات تشخیص داده شده برای عملکرد سال ………… معروض