۸۹,۰۰۰ تومان
معافیت های مالیات بر درآمد حقوق
معافیت های مالیات بر درآمد حقوق

۸۹,۰۰۰ تومان

مدرس دوره

فرشید رستگار

بنیان گذار آقای مالیات، مدرس و مشاور مالیاتی