۲۷۰,۰۰۰ تومان
هزینه های قابل قبول و استهلاک
هزینه های قابل قبول و استهلاکات

۲۷۰,۰۰۰ تومان

مدرس دوره

فرشید رستگار

بنیان گذار آقای مالیات، مدرس و مشاور مالیاتی