۲۷۰,۰۰۰ تومان
قوانین مالیاتی تجارت الکترونیک
قوانین مالیاتی تجارت الکترونیک

۲۷۰,۰۰۰ تومان

مدرس دوره

فرشید رستگار

بنیان گذار آقای مالیات، مدرس و مشاور مالیاتی