۲۲۰,۰۰۰ تومان
الیات بر درآمد حقوق و دستمزد
مالیات بر درآمد حقوق و دستمزد

۲۲۰,۰۰۰ تومان

مدرس دوره

فرشید رستگار

بنیان گذار آقای مالیات، مدرس و مشاور مالیاتی