۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی (سطح 2 باشگاه مهارت آموزی)

۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان

مدرسین دوره

فرشید رستگار

بنیان گذار آقای مالیات، مدرس و مشاور مالیاتی

دکتر مرتضی برزگر

حسابرس ارشد مالیاتی اداره کل امور مالیاتی مؤدیان متوسط

سید علی بنی هاشمی

وکیل پایه یک دادگستری، کارشناس ارشد حقوق اقتصادی

سید حمیدرضا موسوی

وکیل پایه یک دادگستری، مشاور و وکیل مالیاتی

فریبرز انصافی

مشاور و مدرس بیمه تأمین اجتماعی

مهدی مهدوی ایزدی

مشاور روابط کار و تأمین اجتماعی