۱۸۰,۰۰۰ تومان
تشویقات و جرایم مالیاتی
تشویقات و جرایم مالیاتی

۱۸۰,۰۰۰ تومان

مدرس دوره

فرشید رستگار

بنیان گذار آقای مالیات، مدرس و مشاور مالیاتی