۴۵۰,۰۰۰ تومان
دوره معافیت های مالیاتی
معافیت های مالیاتی

۴۵۰,۰۰۰ تومان

مدرس دوره

فرشید رستگار

بنیان گذار آقای مالیات، مدرس و مشاور مالیاتی