۱۸۰,۰۰۰ تومان
دادرسی مالیاتی
آیین دادرسی مالیاتی

۱۸۰,۰۰۰ تومان

مدرس دوره

فرشید رستگار

بنیان گذار آقای مالیات، مدرس و مشاور مالیاتی