در این طرح،هر فصل از سال یک موضوع خاص انتخاب می گردد و از مخاطبین خوب آقای مالیات درخواست می شود که سوالات، ابهامات و مشکلات خود را در ارتباط با آن موضوع برای ما ارسال نمایند.

موضوع این فصل:
مالیات بر حقوق

  • ابهاماتی که در مورد مالیات بر درآمد حقوق دارید ...
  • سؤالات تخصصی در مورد مالیات حقوق ...
  • اگر مشکلات نرم افزاری و یا هر مشکل دیگه ای هم دارید ...