مالیات چی (قسمت دوازدهم) : ممنوع الخروجی مالیاتی

 مالیات چی قسمت دوازدهم

موضوع این قسمت از برنامه ی مالیات چی، ممنوع الخروجی مالیاتی می باشد.

ماده ۲۱۰ ق.م.م :

هرگاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید، اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می­کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن به اداره امور مالیاتی بدهد.

ماده ۲۱۱ ق.م.م :

هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلاً پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد، به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد (۱۰%) بدهی از اموال منقول یا غیرمنقول و مطالبات مؤدی توقیف خواهد شد.

این ده درصد جریمه نیست و به آن هزینه دادرسی می­گویند.

اگر جریمه تلقی میشد در اجرای ماده ۱۹۱ ق.م.م، مؤدی می­توانست درخواست بخشودگی بدهد و سازمان هم می ­توانست ببخشد اما این جریمه نیست و به آن، هزینه ی اجرائیات (هزینه دادرسی) گفته می شود.

ماده ۲۰۲ ق.م.م :

وزارت امور اقتصادی یا دارایی یا سازمان امور مالیاتی می­تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آن ها از “برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره ­برداری از مراجع قانونی ذیربط از بیست درصد (۲۰%) سرمایه ثبت شده یا مبلغ پنج میلیارد (۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال، سایر اشخاص حقوقی (شرکت های پیمانکاری، خدماتی، بازرگانی) و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (۱۰%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و سایر اشخاص حقیقی (تولیدی نباشند)، از یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال” بیشتر است از کشور جلوگیری نماید.

حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذی ربط اعزام کننده مبنی بر میسر نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی باشد.

دادنامه شماره ۱۹۰۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ (هیأت عمومی دیوان عدالت) :

حکم این ماده صرفاً در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی (دارای حق امضاء اسناد تعهدآور) بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان است، صدق می کند.

نکته ۱ : کسی را که حق امضاء ندارد نمی توان ممنوع الخروج کرد.

نکته ۲ : سازمان امور مالیاتی می­تواند یک بار رفع ممنوع الخروجی، در یکی از موارد زیر در مورد مؤدیان بدهکار مالیاتی داشته باشد.

 • تشرف به خانه خدا یا زیارت عتبات
 • انجام امور درمانی
 • پیگیری مسائل تجاری به قصد تسویه بدهی

فرایند درون سازمانی ممنوع الخروجی

پس از اینکه با استفاده از کلیۀ ظرفیت ها، ابزارها و اختیارات قانونی، اموال منقول و غیرمنقول برای بازداشت و توقیف شناسایی نگردید اقدام به صدور “اخطار پیش از ممنوع الخروجی” به منظور اطلاع بدهکار مالیاتی می گردد و این اخطار مطابق قوانین و مقررات قانونی به مؤدی مالیاتی بدهکار ابلاغ می شود. چنانچه بدهکار مالیاتی اقدام به پرداخت یا ترتیب بدهی خود نکرده، پیشنهاد ممنوع الخروجی وی از سوی ادارۀ کل امور مالیاتی مربوطه به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال می شود.

در ادامه پس از بررسی موضوع با تأیید این دادستانی، درخواست ممنوع الخروجی بدهکار مالیاتی به ادارۀ کل گذرنامه ارسال می شود.

استنادهای قانونی جهت ممنوع الخروج کردن اشخاص در قوانین

 • ماده ۲۰۲ ق.م.م
 • مواد ۲۴۷ و ۵۰۹ قانون آئین دادرسی کیفری
 • ماده ۱۷ قانون گذرنامه
 • بخشنامه شماره ۲۲۲ ادره ثبت اسناد و املاک
 • ماده ۲۰۱ آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۷
 • ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک­ها مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب

چگونگی رفع ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی

 • مؤدی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حسب مقررات اقدام کند و یا معادل میزان بدهی، وجه نقد یا تضمین بانکی و یا وثیقه ی ملکی بسپارد.
 • بر اساس رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م، که رأی بر ابطال برگ قطعی می دهد.
 • براساس رأی شورای عالی مالیاتی یا دادنامه صادره توسط دیوان عدالت اداری و یا مراجع قضایی ذیصلاح؛ از جمله مبنی بر نقض آرای هیأت­های حل اختلاف مالیاتی و نیز صدور حکم ورشکستگی و غیره.

منظور از مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی موضوع ماده ۲۰۲ ق.م.م چیست؟

منظور مدیرانی هستند که وفق مواد ۱۳۵ و ۱۴۲ قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت داشته و وظیفه اداره امور شخص حقوقی به عهده آنها بوده و اوراق مالیاتی و به تبع آن بدهی مالیاتی (صرف نظر از سال عملکرد) در دوران مدیریت آنان قطعی و یا ایجاد شده باشد، لذا با توجه به مفاد رأی شماره ۳۰/۰۴/۱۳۵۴۳ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۵ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، اگر ختم دوره مدیریت مدیر قبلی در زمانی صورت گیرد که فرجه قانونی برای تسلیم اظهارنامه و صورت­های مالی و یا ارسال مدارک مربوط به پرداخت مالیات­های متعلق باقی باشد، مسئولیت و به تبع آن اعمال ضمانت اجرایی، متوجه مدیر بعدی خواهد بود.

مثال: چنانچه بدهی و مالیات­های قطعی شرکت (صرف نظر از عملکرد) در دوران مدیریت قبلی تقسیط و چک های مربوط به آن برای تأدیه در سررسید مقرر تحویل ادارۀ امور مالیاتی شده باشد، لیکن در دوران مدیریت بعدی وجوه آن تأمین و پرداخت نگردد، مدیر یا مدیران بعدی مسئول بوده و اقدامات اجرایی قانونی بایستی نسبت به آن صورت پذیرد.

مسئول رسیدگی به شکایات و درخواست­های رفع ممنوعیت اشخاص که در اجرای ماده ۲۰۲ ق.م.م، ممنوع الخروج شده­اند، کدام مراجع قانونی می­باشد؟

بر اساس بخشنامه ۱۱۴۲۵ مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۲۱ دادستانی انتظامی مالیاتی به شکایات درخواست های ممنوع الخروجی اشخاص به فوریت رسیدگی و با رعایت مقررات قانونی نسبت به ایفاء ممنوعیت خارج از کشور یا صدور رفع ممنوعیت اقدام و نتیجه را به اطلاع شاکی خواهد رساند.

قسمت دوازدهم
فرشید رستگار
۰:۰:۰ | ۰:۰:۰

مالیات چی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *