مالیات چی (قسمت دوم) : ابلاغ اوراق مالیاتی، ماده ۲۰۳ ق.م.م

مالیات چی قسمت دوم

در این قسمت از برنامه مالیات چی به ماده ۲۰۳ ق.م.م (ابلاغ)، خواهیم پرداخت.

مواد مرتبط با ابلاغ ماده ۲۰۳ الی ۲۰۹ قانون مالیات­های مستقیم می باشد.

ماده ۲۰۳ ق.م.م :  

اوراق مالیاتی به طور کلی باید به مؤدی ابلاغ شود و در نسخه ثانی رسید اخذ شود، هرگاه به خود مؤدی دسترسی پیدا نشد، اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد. مشروط بر اینکه ;

  • به نظر مأمور ابلاغ، سن ظاهری این اشخاص یعنی بستگان یا مستخدمین، برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ، کافی بوده است.
  • بین مؤدی و شخصی که اوراق را دریافت می­دارد تعارض منفعت نباشد.

(بستگان یعنی چه کسانی؟ قانون­گذار در اینجا دقیق مشخص نکرده است که منظور بستگان درجه اول یا درجه دوم یا درجه سوم است، پس چون خود قانون­گذار دقیقاً مشخص نکرده است کدام بستگان، پس ما می­توانیم تعمیم بدهیم. هر کسی که با مؤدی رابطه سببی دارد یا رابطه­ای دارد که اصطلاحاً به آن رابطه فامیلی می­گویند می­تواند به این مورد اطلاق بشود. مستخدم در اینجا به معنای عامی که در ذهن مردم تلقی می شود، نیست. مستخدم یعنی کسی که برای مؤدی کار می کند. یعنی اسم او در لیست بیمه­ ی مؤدی باشد.)

  • تبصره ۱ ـ هرگاه مؤدی یا در صورت عدم حضور وی بستگان ‌یا مستخدمین او از گرفتن برگها ‌استنکاف نمایند یا در صورتی که ‌هیچ ‌یک از اشخاص مذکور در محل نباشند مأمور ابلاغ باید امتناع ‌آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخۀ اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مؤدی الصاق نماید. اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابلاغ شده، ‌قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ ابلاغ به مؤدی محسوب می‌شود.
  • تبصره ۲ ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برای ابلاغ ‌اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید. مأمور پست ‌باید اوراق مالیاتی را به شخص مؤدی یا بستگان و مستخدمین او در محل ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ کند و چنانچه مؤدی یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع کنند، مأمور پست این ‌موضوع را در نسخ اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین‌شده الصاق می‌کند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت می‌دهد. هرگاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مأمور پست با قید تاریخ مراجعه‌، عبارت ” پانزده روز پس از این تاریخ مجددا مراجعه خواهد شد” را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی ‌تعیین شده الصاق می‌کند و نسخه اول را عودت می‌دهد. مأمور پست در مراجعه بعدی در صورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و نسخه ‌اول را به اداره مالیاتی عودت می‌دهد. اوراقی که بدین‌ترتیب‌ الصاق می‌شوند از تاریخ‌ الصاق ، ابلاغ ‌شده محسوب می‌شود.
قسمت دوم
فرشید رستگار
۰:۰:۰ | ۰:۰:۰

مالیات چی

1 دیدگاه برای “مالیات چی (قسمت دوم) : ابلاغ اوراق مالیاتی، ماده ۲۰۳ ق.م.م

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *