مالیات چی (قسمت پنجم) : ابلاغ

مالیات چی قسمت پنجم

در این قسمت بحث ” ابلاغ ” را با تفسیر موارد زیر به اتمام می رسانیم.

  • رأی تفسیری شماره ۳۰/۴/۵۸۰۸ مورخ ۱۳۷۳/۰۶/۲۱ شورای عالی مالیاتی
  • مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ
  • بخشنامه شماره ۳۰/۴/۹۸۸۸/۳۳۰۸۲ مورخ ۱۳۶۸/۰۷/۰۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی

رأی تفسیری شماره ۳۰/۴/۵۸۰۸ مورخ ۱۳۷۳/۰۶/۲۱ شورای عالی مالیاتی

برای ابلاغ اوراق مالیاتی باید به محل کار یا سکونت مؤدی مراجع نمود. خواه محل مذکور توسط مؤدی معرفی و یا به وسیله حوزه مالیاتی مشخص شده باشد بنابراین اطلاق محل کار یا سکونت به محل کسب یا سکونت سابق که اکنون واگذار گردیده است، صحیح نبوده. در نتیجه ابلاغ به آن محل فاقد اعتبار قانونی خواهد بود. پس در مواردی که ترک محل کار یا سکونت محرز است و نشانی فعلی مؤدی هم روشن نیست مسئولین امر باید مساعی لازم را برای دسترسی به محل کار یا سکونت وی بکار ببندند، النهایه در صورت عدم موفقیت دراین زمینه، ابلاغ باید طبق ماده ۲۰۸ ق.م.م انجام پذیرد با این توضیح که در این رابطه اوراق مالیاتی مربوط به مالیات مستغلات مستثنی بوده تابع تبصره ۲ ماده ۲۰۸ یاد شده می باشد.

مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ

تبصره ۱ ماده ۷۶ آیین دادرسی مدنی : در مورد این ماده هر­گاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممکن نگردد اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت­ها معرفی شده است ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۳ ماده ۷۶ آیین دادرسی مدنی : در دعاوی مربوطه به شرکت­های منحل شده که دارای مدیریت تسویه نباشند اوراق اخطاریه و ضمائم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت­ها معرفی شده است ابلاغ خواهد شد این هم در رابطه با شرکت­های منحل شده بود.

ماده ۴۴۳ آیین دادرسی مدنی : از نظر احتساب موارد قانونی سال ۱۲ ماه است ماه ۳۰ روز است و هفته هفت روز است.

ماده ۴۴۴ آیین دادرسی مدنی : چنانچه روز آخر موعد مصادف با تعطیل ادارات باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد آن روز به حساب نمی­آید و روز آخر موعد روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیلی یا رفع مانع باز می­شوند.

ماده ۴۴۵ آیین دادرسی مدنی : موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی­شود.

بخشنامه شماره ۳۰/۴/۹۸۸۸/۳۳۰۸۲ مورخ ۱۳۶۸/۰۷/۰۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی

بند ۱ – هرگاه روز آخر موعد مصادف شود با روز تعطیل ادارات، آن روز که تعطیل است به حساب نمی­آید و روز آخر موعد روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل باز می­شوند.

بند ۲ – مواعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام است روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی­گردد.

قسمت پنجم
فرشید رستگار
۰:۰:۰ | ۰:۰:۰
مالیات چی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *