مالیات چی (قسمت هشتم) : بررسی مواد ۱۶۰، ۱۶۱ و ۱۶۲ ق.م.م

مالیات چی قسمت هشتم

موضوع این قسمت از برنامه ی مالیات چی بررسی مواد قانونی ۱۶۰، ۱۶۱ و ۱۶۲ ق.م.م می باشد.

ماده ۱۶۰ ق.م.م :

سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات و جرایم متعلق از مؤدیان و مسئولان پرداخت مالیات، نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت حق تقدم خواهد داشت.

حکم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود.

ماده ۱۶۱ ق.م.م :

در مواردی که مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده است یا مراحل اجرای آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مؤدی به قصد فرار از مالیات می­رود، اداره امور مالیاتی باید با ارائه دلایل کافی از هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیأت صدور قرار لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ قرار مقتضی صادر خواهد کرد. اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از امول و وجوه مال مؤدی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد، تأمین نماید در این صورت مؤدی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد تأمین را از تصرف خود خارج کنند مگر اینکه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمین دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذکور مشمول مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز خواهند بود.

نکته : تنها استثنایی از قانون که می­گوید در صورتی که هنوز مالیات مؤدی قطعی نشده است می­توانند اموالش را توقیف بکنند در ماده ۱۶۱ ق.م.م است.

ماده ۱۶۲ ق.م.م :

در مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می­شوند ادارات امور مالیاتی حق دارند به همه آنها مجتمعاً یا به هر یک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه به یکی از آنها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.

قسمت هشتم
فرشید رستگار
۰:۰:۰ | ۰:۰:۰

مالیات چی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *