مالیات چی (قسمت نهم) : مرور زمان مالیاتی

مالیات چی قسمت نهم

موضوع این قسمت از برنامه مالیات چی، مرور زمان مالیاتی می باشد.

ماد ۱۵۶ ق.م.م :

اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات ‌بر درآمد را در مورد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است، حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم‌ اظهارنامه رسیدگی نماید. در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ‌ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال ‌فوق الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مؤدی ابلاغ نکند اظهارنامه مودی قطعی تلقی می‌شود.

مثال :

سال مالی ۹۴، تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ فرصت دارد اظهارنامه ارائه کند. یعنی تا ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ فرصت رسیدگی هست و تا ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ فرصت ابلاغ. این دو مورد اگر رعایت نشود مرور زمان اتفاق افتاده است و مالیات ابرازی قطعی تلقی می شود.

ماده ۱۵۷ ق.م.م :

نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولا طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت‌ مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات می‌باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات‌ متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر این که ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه ‌پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مؤدی ابلاغ ‌شود.

تبصره ـ در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مؤدی مطالبه ‌شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی ‌مطالبه مالیات از غیر مؤدی در هر مرحله‌ای که باشد کان لم یکن‌ تلقی می‌گردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون ‌رعایت مرور زمان موضوع این ماده، ظرف یک سال از تاریخ صدور رأی هیأت مزبور، مالیات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

قسمت نهم
فرشید رستگار
۰:۰:۰ | ۰:۰:۰

مالیات چی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *