پادکست شماره 7 : وصول و اجرای مالیاتی

فرشید رستگار

در این پادکست از سری برنامه های آموزشی آقای مالیات، در خدمت جناب آقای آرش غیاثی بودیم با موضوع: وصول و اجرای مالیاتی

وصول و اجرا مالیات بحث مهمی از سرفصل های مالیاتی هست که مستقیم با زندگی اقتصادی یک کسب و کار و با زندگی شخصی مدیران کسب و کار همراه است.
آیا میدانستید مطابق تبصره ۲ ماده ۲۱۰ هر مالیاتی که در اظهارنامه های خود ابراز میکنید قطعی تلقی میشود و قابلیت وصول توسط دایره وصول و اجرا سازمان امور مالیاتی را دارد؟
آیا میدانستید مطابق ماده ۲۰۲ دایره وصول اجرا سازمان امور مالیاتی می تواند حتی برای مبالغ اندک مؤدی را ممنوع الخروج کند؟
برای شنیدن پاسخ این سؤالات میتونین فایل صوتی رو دانلود کنید و دایره اطلاعاتتون رو گسترده تر کنید.

مــواد قانــونی مرتــبط با وصــــول و اجــرای مالــیاتی

ماده 210 ـ هرگاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده‌ روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می‌کند ظرف یک ماه ازتاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره ‌امور مالیاتی بدهد.
تبصره 1 ـ در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات‌، مدارک ‌تشخیص قطعی بدهی‌، سال مالیاتی‌، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد.
تبصره 2 ـ آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدی مذکور دراظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی می‌شود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است‌.
ماده 211 ـ هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به ‌اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل‌ و جرایم متعلق به اضافه ده درصد (10%) بدهی از اموال منقول یا غیرمنقول و مطالبات مؤدی توقیف خواهد شد.
ماده 212 ـ توقیف اموال زیر ممنوع است‌:
1 ـ دو سوم حقوق حقوق بگیران‌ و سه چهارم حقوق بازنشستگی‌ و وظیفه‌.
2 ـ لباس و اشیا و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مودی و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه ‌اشخاص واجب‌ النفقه مؤدی‌.
3 ـ ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای‌ تأمین حداقل معیشت مؤدی لازم است‌.
4 ـ محل سکونت به قدر متعارف‌.
تبصره 1 ـ  هرگاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته ‌می‌شود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مؤدی بوده و قابل تفکیک ‌نباشد، تمام‌ مال ‌توقیف‌ و فروخته ‌خواهد شد و مازاد مسترد می‌شود مگر این ‌که مؤدی‌ اموال بلامعارض ‌دیگری ‌معادل میزان فوق معرفی نماید.
تبصره 2 ـ  هرگاه مؤدی یکی از زوجین باشد که در یک خانه ‌زندگی می‌نمایند، از اثاث ‌البیت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است‌ متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته می‌شود مگر آن که‌ خلاف ترتیب فوق معلوم شود.
تبصره 3 ـ  توقیف‌ واحدهای‌ تولیدی ‌اعم از کشاورزی و صنعتی‌ در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد.
صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به ‌عهدۀ اجرائیات اداره امور مالیاتی می‌باشد.
ماده 213 ـ  ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره ‌امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مؤدی می‌تواند با تودیع حق‌الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیلةه ارزیاب رسمی به عمل آید.
ماده 214 ـ کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیرمنقول به‌عهده ‌مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی می‌باشد. در مورد فروش اموال غیرمنقول در صورتی که پس از انجام تشریفات مقرر و تعیین خریدار، مالک برای امضای سند حاضر نشود مسئول ‌اجرائیات اداره امور مالیاتی به استناد مدارک مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و اداره ‌ثبت اسناد و املاک مکلف به اجرای آن است‌.
ماده 215 ـ در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتی که‌ پس از دو نوبت آگهی (که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی ‌می‌شود) خریداری برای آن پیدا نشود سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل‌کل بدهی مؤدی به علاوه هزینه متعلقه از مال مورد توقیف تملک و بهای آن را به حساب بدهی مؤدی منظور نماید.
تبصره 1 ـ در صورتی که مؤدی قبل از انتقال مال مذکور به نام‌ سازمان امور مالیاتی کشور و یا دیگری‌، حاضر به پرداخت‌ بدهی خود باشد سازمان امور مالیاتی کشور با دریافت بدهی ‌مؤدی به اضافه ده درصد (10%) بدهی و هزینه‌های متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف می‌نماید.
تبصره 2 ـ در صورتی که مال به تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مؤدی ‌درخواست نماید در شرایط مساوی اولویت با مؤدی است‌.

امیدواریم توانسته باشیم در این پادکست حداقل اندکی به آگاهی مالیاتی عزیزان بیفزاییم.

1 دیدگاه برای “پادکست شماره 7 : وصول و اجرای مالیاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *