نحوه انتخاب مودیان نمونه

نحوه انتخاب مودیان نمونه

مراحل و شرح اقدامات :

این دستورالعمل از مواردی است که مودیان به آن توجه کرده اند درحالی که می تواند امتیاز خوبی برای مودیان خوش حساب باشد لذا توجه شما را به شرح روند اجرا و فایل دستورالعمل که پیوست صفحه می باشد جلب می کنم.

1. ابتدا ابلاغیه انتخاب مؤدی نمونه توسط واحد مالیاتی دریافت و شرایط عمومی وی بررسی می گردد.
در صورت دارا بودن شرایط عمومی ، در رابطه با شرایط اختصاصی از قبیل :
  • ثبت نام به موقع در سامانه
  • صدور صورت حساب مطابق نمونه اعلام شده سازمان پرداخت مالیات و عوارض مربوط به چهاردوره آخرحداکثر تا یک ماه پس از هر دوره 
  • تشخیص مالیات و عوارض مربوط به چهاردوره آخر بر مبنای رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک تسلیمی از سوی مؤدی
بعد از بررسی های به عمل آمده فوق ؛ به لحاظ اختصاصی نیز مؤدی بایستی رتبه اول تا سوم را جهت تشویق اخذ نماید.
2. پس از کسب امتیاز لازم ، فرم ها و مستندات مربوطه تکمیل و جهت بررسی به ستاد انتخاب مؤدی نمونه در اداره کل استان ارسال می گردد.
3. بعد از بررسی مستندات و کامل و بدون نقص بودن آنها، مؤدیان با بالاترین امتیاز تعیین می شوند که صلاحیت عمومی آنان توسط نمایندگان حراست و دادستانی نیز بایستی تأیید گردد.
4. در نهایت با ارائه کارت اعتبار طلایی مؤدی خوش حساب نمونه ، از وی تقدیر به عمل می آید.
[/animate][/quote]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *