مباحث حقوقی مالیات املاک و مستغلات

مباحث حقوقی مالیات املاک و مستغلات   مباحث حقوقی مالیات املاک و مستغلات، دارای پیچیدگی های زیادی می باشد. به همین جهت استاد فرشید رستگار به همراه وکیل پایه یک دادگستری، جناب آقای حسین اقدامی به تشریح این زوایا پرداخته و در قالب محصولی رایگان در اختیار شما قرار داده اند. فرشید رستگاروکیل و مشاور

رایگان
مباحث حقوقی مالیات املاک و مستغلات
مباحث حقوقی مالیات املاک و مستغلات

رایگان