حسابداران ثروتمند

مطابق آمارهایی که هر ساله از مراجع رسمی و غیر رسمی دولتی و غیر دولتی به بیرون درز پیدا میکند، رشته حسابداری به عنوان رشته ای مطرح میشود که بیشترین فارغ التحصیل را بین دانشجویان کل کشور دارد. " درسته که شغل حسابداری، جایگاه اجتماعی خیلی بالایی نداره ولی دو تا خصوصیت خوب داره: اولاًمشاهده
رایگان
حسابداران ثروتمند
حسابداران ثروتمند

رایگان