وبینار نکات طلایی پایان سال مالی (با رویکرد مالیات)

وبینار تخصصی آقای مالیات با محوریت نکات مهم مالیاتی برای پایان سال مالی که در تاریخ شانزدهم اسفندماه نود و هشت برگزار شد.

رایگان
webinar
وبینار نکات طلایی پایان سال مالی (با رویکرد مالیات)

رایگان