اعطای معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم

اعطای معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم

[quote color=”#000000″ arrow=”yes”] [animate animation=”fadeInUp” duration=”2″]

شرح :


اعطای معافیت مالیاتی به شرکتهای تعاونی و خصوصی که قسمتی از سود ابرازی خود را برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی مصرف کرده اند.

مراحل و شرح اقدامات :

1. ارائه درخواست کتبی به همراه مدارک و مستندات لازم توسط مودی به واحد مالیاتی ذیربط
2. ثبت درخواست مودی در اداره امور مالیاتی مربوطه به همراه فرم پرسشنامه اطلاعات شرکت که توسط مودی تکمیل گردیده است
3. اظهار نظر اداره امورمالیاتی مربوطه درخصوص معافیت/عدم معافیت مودی و ارسال پرونده به کمیته تخصصی معافیتها
4. انجام بررسی لازم توسط کمیته تخصصی معافیتها و اعلام نظر به اداره امورمالیاتی مربوطه درخصوص معافیت/عدم معافیت مودی
5. ابلاغ نظر کمیته تخصصی معافیتها توسط اداره امور مالیاتی مربوطه به مودی

 

مدارک مورد نیاز :

1. فرم درخواست استفاده از معافیت ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم
2. فرم پرسشنامه مربوط به استفاده از معافیت مذکور

 

[/animate][/quote]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *