صدور مفاصا حساب موضوع ماده 235 ق.م.م

صدور مفاصا حساب موضوع ماده 235 ق.م.م

[quote color=”#000000″ arrow=”yes”] [animate animation=”fadeInUp” duration=”2″]

شرح :


وصول مالیات قطعی شده و صدور مفاصا حساب مالیاتی موضوع ماده 235 ق.م.م

مراحل و شرح اقدامات :

1. درخواست کتبی مودی مبنی بر صدور مفاصا حساب مالیاتی
2. دستور ارجاع و اقدام و ثبت به واحد مالیاتی توسط رییس گروه مالیاتی
3. بررسی پرونده و تهیه خلاصه وضعیت توسط کاردان یا کارشناس مالیاتی
4. بررسی و تأیید خلاصه وضعیت توسط کارشناس ارشد و رییس گروه مالیاتی
5. ثبت خلاصه وضعیت در واحد مالیاتی مربوط
6. اعلام میزان بدهی قطعی به مودی
7. پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده توسط مودی
8. صدور گواهی عدم بدهی نسبت به مالیات قطعی شده لغایت عملکرد تسویه شده در فرم محصوص و امضاء توسط کارشناس ارشد و رییس گروه مالیاتی و تحویل به مودی

 

[/animate][/quote]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *