صدور گواهی مالیات بر ارث

صدور گواهی مالیات بر ارث

مراحل و شرح اقدامات :

 
1. تسلیم اظهارنامه مالیات و کلیه مدارک توسط یک نفر از وراث یا وکیل قانونی، قیم، امین یا نماینده قانونی 2. دستور ارجاع و اقدام توسط رئیس گروه مالیاتی 3. ثبت اظهارنامه در سیستم مکانیزه ارث 4. ارجاع به واحد مالیات بر ارث توسط رئیس گروه مالیاتی 5. تشکیل پرونده ارث توسط کاردان یا کارشناس مالیاتی 6. بررسی اظهارنامه و کنترل تکمیل بودن مدارک ضمیمه توسط کاردان/کارشناس/کارشناس ارشد مالیاتی 7. صدور گواهینامه تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث (فرم 18) توسط کارشناس ارشد مالیاتی و فرم اطلاعات ورودی 8. ثبت فرم اطلاعات ورودی در سامانه ثبت اظهارنامه ارث 9. اخذ کد هویتی متوفی و شماره ثبت اظهارنامه در سامانه ثبت اظهارنامه ارث 10. تسلیم گواهی حصر وراثت توسط وراث و درخواست مفاصا حساب ارث توسط مودی به واحد مالیاتی 11. رسیدگی به ماترک متوفی توسط کارشناس ارشد مالیاتی و کسب تاییدیه های دارائی و بدهی ها از طریق استعلام های صادره و تایید توسط رئیس گروه مالیاتی 12. صدور گزارش محاسبه ماترک و مالیات از طریق سیستم و ارائه به رئیس گروه مالیاتی 13. صدور برگ تشخیص و مطالبه مالیات بر ارث پس از اظهارنظر رئیس گروه مالیاتی 14. ابلاغ برگ مطالبه مالیات به وراث قانونی 15. صدور برگ قطعی و پرداخت مالیات توسط مودی 16. صدور مفاصا حساب مالیات بر ارث

مدارک مورد نیاز :

1. درخواست کتبی 2. تنظیم و تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 26 قانون مالیاتهای مستقیم 3. رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی ، مطالبات و حقوق مالی متوفی 4. رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراق مثبته حق مالکیت متوفی نسبت به اموال منقول و غیر منقول متوفی 5. رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت نامه متوفی ( اگر وصیت نامه موجود باشد ) 6. درصورتیکه اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود ، رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیم نامه 7. تصویر گواهی فوت متوفی 8. تصویر شناسنامه و کارت ملی وراث و مرحوم 

مکان مراجعه حضوری :

اداره امورمالیاتی که اخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفی درایران مقیم نبوده ، اداره امورمالیاتی مربوطه در تهران خواهد بود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *