فرآیند اعلام جزئیات و مبانی تشخیص مالیات در اجرای ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم

فرآیند اعلام جزئیات و مبانی تشخیص مالیات در اجرای ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم

[quote color=”#000000″ arrow=”yes”] [animate animation=”fadeInUp” duration=”2″]

شرح :


در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات ، ادارات امور مالیاتی مکلفند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته به مودی اعلام نمایند .

مراحل و شرح اقدامات :

درصورتیکه مودی مالیاتی جزئیات تشخیص مالیات یا مفاد گزارش اجرای قرار رسیدگی قبل از حضور درجلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی را استعلام و درخواست نماید پس از دستور ثبت توسط رئیس امور یا گروه مالیاتی و یا نماینده هیات حل اختلاف مالیاتی و ثبت آن در واحد مالیاتی یا هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، مأموران تشخیص مالیات یا هیات حل اختلاف هرگونه اطلاعات مربوطه را به مودی اعلام مینمایند و در صورت درخواست مودی رونوشت یا تصویر گزارش تشخیص مالیات و یا گزارش اجرای قرار را در اختیار مؤدی قرار می دهند.

مدارک مورد نیاز :

صرفاً استعلام یا درخواست مودی مالیاتی که در واحد مالیاتی یا هیأت های حل اختلاف مالیاتی به ثبت رسیده باشد مورد نیاز است.

 

[/animate][/quote]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *