فرآیند اعمال معافیت موضوع ماده 57 قانون مالیاتهای مستقیم

فرآیند اعمال معافیت موضوع ماده 57 قانون مالیاتهای مستقیم

[quote color=”#000000″ arrow=”yes”] [animate animation=”fadeInUp” duration=”2″]

شرح :


شخص حقیقی که هیچگونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات مشمول مالیات می باشد .

مراحل و شرح اقدامات :

1. تکمیل فرم اظهارنامه ماده 57 قانون مالیاتهای مستقیم توسط مودی که مشمول شرایط مزبور می گردد.
2. تأیید توسط کارشناس ارشد مالیاتی و ارسال نزد رئیس گروه مالیاتی
3. ارجاع رئیس گروه مالیاتی و ارسال نزد گروه مالیاتی
4. ارسال خلاصه مندرجات اظهارنامه تسلیمی جهت انعکاس در سوابق مالیاتی مودی به واحد مالیاتی محل سکونت مودی جهت بررسی صحت و سقم اظهارنامه فوق
5. ارسال جوابیه واحد مالیاتی محل سکونت مودی و بایگانی آن در پرونده مودی

مدارک مورد نیاز :

تکمیل و تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 57 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[/animate][/quote]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *