فرآیند نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده

فرآیند نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده

شرح :


استرداد موقت مالیات و عوارض اخذ شده از صادر کنندگان مواد معدنی و کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور

مراحل و شرح اقدامات :

1. فرم درخواست استرداد مالیات (فرم شماره 1) به همراه مدارک لازم توسط مؤدی به واحد مالیاتی امور مودیان ارائه می گردد.
2. پس از دستور ثبت درخواست توسط رئیس گروه مالیاتی ، واحد مالیاتی اصل مدارک ارائه شده را با تصویر آن تطبیق داده و اصل مدارک را به مؤدی عودت و همچنین بررسی در خصوص عدم وجود بدهی ابرازی یا قطعی شده دوره و یا دوره های قبل را انجام می دهد.
3. واحد مالیاتی مراتب صادرات را از گمرک ذیربط طبق فرم مخصوص استعلام و پس از اخذ تأییدیه نسبت به بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی در چارچوب مقررات اقدام و گزارش مربوطه را جهت اظهارنظر رئیس گروه مالیاتی و کارگروه مربوطه در خصوص صحت و اصالت صورتحساب و سایر اسناد و مدارک مرتبط با اعتبار مالیاتی ، به رئیس گروه مالیاتی ارجاع میدهد.
4. پس از اخذ تأییدیه اظهارنظرنسبت به استرداد موقت مالیات اقدام می گردد بصورتی که کلیه مراحل فوق حداکثر ظرف مهلت پانزده روز پس از ارائه تأییدیه گمرک جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرد.

مدارک مورد نیاز :

1. فرم شماره 1 (درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده)
2. فرم شماره 2 (استعلام از گمرک )

 

دوره آموزش مالیات بر ارزش افزوده را نیز مشاهده کنید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *