نکات قابل تامل مالیات بر ارث در بازنگری قانون مالیاتهای مستقیم

نکات قابل تامل مالیات بر ارث در بازنگری قانون مالیاتهای مستقیم

در آخرین اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم یکی از عمده‌ترین تغییرات صورت پذیرفته در بخش مالیات بر ارث اعمال شده است تا بر همین اساس تکریم مودیان مالیاتی و فرآیندهای مالیاتی این بخش با سهولت بیشتری به انجام برسد. در قانون قبلی محاسبه مالیات بر مبنای زمان فوت متوفی بوده است و مشکلات بسیاری ایجاد می‌کرد که با توجه به اصلاحیه اخیر قانون تا زمانی که وراث نسبت به انتقال ماترک به خود یا دیگران اقدام نکنند مالیاتی وصول نخواهد شد. بنابراین اموال و دارایی‌های متوفی با توجه به نوع و ماهیتشان صرفا در زمان تحویل یا انتقال حسب مقررات ماده 17 قانون مشمول مالیات می‌باشد. یکی دیگر از تغییرات قانون مالیات بر ارث که در ساماندهی بازار پول موثر است، سپرده‌های متوفی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز برای وراث طبقه اول به میزان 3 درصد مشمول مالیات است ولی این امر برای سپرده‌های نزد موسسات غیرمجاز به نرخ 10 درصد مشمول مالیات می‌باشد. نرخ‌های مقرر در ماده 17 قانون مالیات های مستقیم برای محاسبه مالیات وراث طبقه اول کاهش اساسی داشته است و همچنین نرخ‌های طبقه دوم و سوم نیز به ترتیب معادل 2 و 4 برابر نرخ وراث طبقه اول می‌باشد. در خصوص نحوه ارائه اظهارنامه مالیات بر ارث نیز مطابق اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، ارائه اظهارنامه مالیاتی ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفی صرفا به منظور کسر دیون محقق متوفی، هزینه‌های کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی از ماترک می‌باشد. در غیراینصورت (عدم ارائه اظهارنامه ظرف یک سال از تاریخ فوت) در زمان تحویل یا انتقال اموال و دارایی‌های متوفی به وراث، مالیات متعلقه بدون کسر موارد مذکور مطالبه و وصول خواهد شد. در صورت ارائه اظهارنامه در موعد مقرر قانونی، مازاد اموال و دارایی‌ها نسبت به دیون محقق و هزینه های مذکور در زمان تحویل یا انتقال مشمول مالیات می باشد. با اشاره به آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 26 قانون نیز کسر دیون محقق متوفی، هزینه‌های کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی حداکثر تا سقف ارزش اموال و دارایی‌های ابراز شده دراظهارنامه امکان پذیر است، بنابراین باید در موارد تسلیم اظهارنامه کلیه ماترک متوفی و ارزش روز زمان فوت اظهارشود. در خصوص گواهی مالیات بر ارث نیز اشخاص موضوع ماده 34 قانون مالیات‌ها از جمله بانک‌ها، ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌ها، صندوق‌های دادگستری و صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور برای تحویل و انتقال اموال و دارایی‌های متوفی به نام وراث یا سایر اشخاص می‌بایست گواهی پرداخت یا عدم شمول مالیات بر ارث را از اداره امور مالیاتی دریافت کنند. اشخاص موضوع ماده 34 قانون در صورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق، مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات متعلق می‌شوند. برای صدور گواهی حصر وراثت با توجه به حذف ماده 31 قانون نیازی به تسلیم اظهارنامه برای افرادی که از ابتدای سال 1395 به بعد فوت می کنند، نیست و دادگاه‌ها می‌توانند برای این متوفیان بدون اخذ گواهی نسبت به صدور گواهی حصر وراثت اقدام نمایند. گفتنی است، تغییرات صورت گرفته در قانون مالیات بر ارث از ابتدای امسال اجرایی شد و برای متوفیان قبل از سال 95، مقررات قبل از اصلاحیه جاری است و وراث متوفی تا پایان سال 1394 کمافی السابق مکلفند اظهارنامه مالیاتی را ظرف 6 ماه ازتاریخ فوت متوفی به اداره امور مالیاتی تسلیم و حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را پرداخت نمایند. همچنین محاسبه مالیات مربوط نیز مطابق مقررات قبل از اصلاحیه قانون صورت می گیرد.

 

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *