فرآیند صدور گواهی تنظیم سند رهنی غیر تصرفی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم

فرآیند صدور گواهی تنظیم سند رهنی غیر تصرفی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم

[quote color=”#000000″ arrow=”yes”] [animate animation=”fadeInUp” duration=”2″]

شرح :


در کلیه مواردی که معاملاتی به موجب اسناد رسمی صورت میگیرد ، صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله مراتب را به شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله موردنظر به اداره امورمالیاتی محل وقوع ملک یا محل سکونت مودی حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدور آن را در سند معامله قید نمایند. گواهی انجام معامله حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ اعلام دفترخانه و پس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذیربط از قبیل مالیات بر اجاره درآمد املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل مالیات شغلی مورد معامله ، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد .

مراحل و شرح اقدامات :

1. ارائه استعلام از دفاتر اسناد رسمی توسط مودی مالیاتی
2. دستور ارجاع و اقدام به واحد مالیاتی توسط رئیس گروه مالیاتی
3. ثبت در دبیرخانه اداره امور مالیاتی یا گروه مالیاتی
4. دریافت مدارک مثبته ضمیمه استعلام
5. بازدید و تنظیم گزارش
6. تنظیم گواهی ماده 187 قانون های مالیات های مستقیم توسط کارشناس ارشد مالیاتی و امضاء آن توسط رئیس گروه مالیاتی و ثبت در واحد مالیاتی ذیربط
7. تحویل گواهی ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم به مودی مالیاتی

مدارک مورد نیاز :

1. استعلام دفتر اسناد رسمی
2. تصویر سند مالکیت
3. تصویر شناسنامه و کارت ملی راهن و مرتهن ( اشخاص حقوقی اساسنامه شرکت )

 

[/animate][/quote]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *