منابع درآمدی دولت در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 2020

فرشید رستگارمدرس و مشاور مالیاتی چقدر خوبه که هر کدوم از ما تلاش کنیم تا دنیا جای قشنگ تری برای زندگی باشه؛ فلسفه وجودی آقای مالیات هم همینه 🙂 farshidrastegar.com